Діяльність ПП «Ріал»

Наша діяльність:

  • Ліцензовані послуги зі збирання небезпечних відходів.
  • Ліцензовані послуги з транспортування відходів.
  • Ліцензовані послуги із зберігання відходів.
  • Консалтингові послуги по профільних питаннях.
  • Організація семінарів та тренінгів з охорони праці та екологічної безпеки.
  • Організація конференцій та круглів столів з питань екології, екологічної безпеки, охорони праці, утилізації відходів та рециклінгу.